рецензия на дипломна работа, diplomni raboti, diplomni raboti i referati, referati i diplomni raboti, kursovi diplomni raboti, kursovi i diplomni raboti, дипломна работа структура, .

Всяко рецензиране или писането на рецензия е неразделен етап от подготовката и защитата на една дипломна работа.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

РЕЦЕНЗИЯ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

Ръководителят на катедрата (след консултация с научния ръководител) назначава рецензент за всяка дипломна работа. Рецензентът се запознава детайлно със съдържанието на разработката и подготвя рецензия за нея. Рецензиите обикновено имат стандартна структура и включват:

Рецензент:
Име на студента:
F №
Тема на бакалавърската теза:
Научен ръководител:

Самата рецензия на темата отразява обща информация за дипломната работа:

 • общ брой страници
 • брой части и глави
 • брой приложения
 • брой таблици и фигури
 • брой използвани литературни източници и др.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

В рецензията се препоръчва да се отразят следните моменти:

 1. Степен на актуалност на темата.
 2. Кратка характеристика на структурата на работата.
 3. Достойнства на разработката, положения и изводи, при които се е проявила самостоятелност, ерудиция, оригинално мислене, познаване на литературата, равнище на теоретична подготовка и др.
 4. Анализ на предложенията и изводите.
 5. Недостатъци на дипломната работа както по отношение на съдържанието, така и по оформлението.
 6. Общ извод за дипломната работа, за нейното съответствие на предявяваните изисквания.

Желателно е оценките да бъдат аргументирани или илюстрирани с позовавания на текста. Препоръчително е да не се правят прекомерно подробни рецензии, да не се допуска преразказване на съдържанието на дипломната работа.