тема за дипломна работа, дипломно задание, темата за дипломна, бакалаварска теза, дипломна магистърска теза, теми, дипломен проект, задание по темата, разработка на теми , .

Не предлагаме готови теми, всяко задание за дипломна работа е уникално и изисква подобаващо внимание.

Поръчайте вашата дипломна работа, есе, казус онлайн! Дипломни и курсови работи, магистърски тези и доклади за студенти.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Задание за тема на Дипломна работа !

Обикновено в началото на учебната година почти всеки факултет и/или катедра приемат график за подготовка и провеждането на дипломирането и дипломните защити.

Важни срокове !
Една от важните дати е срокът за подаване и подписване на заданието за избор на тема. В някои университети това задание за дипломната работа минава пред катедрен съвет за удобрение. ( виж още )

Други важни срокове са: срокът за предаване на готовата дипломна работа и срокът за провеждане на публичната й защита.

Заданието за дипломна работа се подготвя след консултации между научен ръководител и дипломант. Следователно то е важна крачка в процеса на разработване на дипломната работа след избора на ръководител и тема.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

Всяко задание за дипломна работа включва:

  • пълна информация за студента (име, факултетен номер, катедра, факултет);
  • тема на дипломна работа;
  • от кого е зададена тази дипломна работа (катедра, фирма и др.);
  • ясно формулирана конкретна задача, която трябва да бъде решена в дипломната работа;
  • точно описна структурата на обяснителната записка;
  • конкретни литературни и/или други източници, които трябва да служат за първоначално запознаване с проблема и да насочат дипломанта за търсене на останалата литература по темата.

Процедура по утвърждаване на заданието !

  • В периода, предвиден в Графика на учебния процес за утвърждаване на дипломното задание, дипломантът, съвместно с ръководителя, оформят и подписват дипломното задание, след което дипломантът го предава в канцеларията на катедрата.
  • Дипломното задание се подписва от ръководителя на катедрата и се заверява във факултетната канцелария на университета.
  • Официално се заверяват 2 екземпляра на дипломното задание – едно за дипломанта и едно за катедрата.

Всеки студент може да получи своето задание за тема от катедрената или факултетната канцелария, след като темата е удобрена, а самото задание получило необходимите подписи.