дипломна работа за софийския университет , магистърски тези, дипломна за софийския, магистърска теза за софийския, поръчка на дипломна работа, теми за магистърска теза, дипломна су, .

Изисквания при разработване на Магистърска теза и Дипломна работа за магистърска степен за СУ "Св.

Климент Охридски".

Указания за разработване на магистърски тези - за магистърските програми в СУ.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Магистърска теза
Магистърска теза за СУ
Магистърска теза за УНСС
Магистърска теза за НБУ
Магистърска теза за МВБУ
Магистърска теза за ВУЗФ
Магистърска теза Свищов
Бакалавърски проект
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

КОГА  СА ЗАЩИТИТЕ ?
Защитите на магистърски тези в СУ "Св. Климент Охридски" по принцип се провеждат в последната седмица на месеците февруари, юли и ноември всяка година. Конкретните дати за различните магистърски програми се обявяват малко преди този период на сайта на всеки факултет.

Дипломните проекти се представят на научните ръководители за обсъждане и оценка в срок до 10 декември (ако се явявате през февруари), 10 май (ако се явявате през юли) или 30 септември (ако се явявате през ноември). Заверката на дипломния проект е с цифрова оценка, която се вписва на страницата на последния заверен семестър.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

РЕДОВНО ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ?
Дипломантът запазва правата си за явяване на дипломна защита три календарни години след последната семестриална заверка в книжката. На първите три възможни дати за защити на магистърски тези дипломантът се явява безплатно, а на две от следващите шест има право да се яви след заплащане на една семестриална такса. След изтичане на посочените срокове Вие губите студентските си права ( виж още ).

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ ?
За вашата магистърска теза  и избор на научен ръководител, може да се обръщате към научния секретар на катедра Ви. След като знаете, какво Ви е необходимо, може да се обръщате към нас.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ТЕМА ?
На сайта на вашия факултет е възможно да има публикуван списък с ПРИМЕРНИ теми за магистри. Като се ръководите от тях и насочеността на магистърската Ви програма, която завършвате, избрания профилиращ модул и от собствените си предпочитания можете да се насочите към съответен избор на тема и да подадете заявка за одобрение. След определяне на научен ръководител темата подлежи на евентуално уточняване.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !
Можете да получите информация за поръчка на магистърска теза за СУ или консултация за разработване на тема за СУ на следните телефони:

      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СУ "Св. Климент Охридски" !!!