казуси ВУЗФ, казуси, казус, курсови работи по макроикономика, курсови работи разработване, kazusi, поръчка на дипломни и курсови работи, разработване на курсови работи и реферати, .

Разработване на казуси за ВУЗФ по Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Математика, Статистика, Иконометрия, Информатика, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Основи на правото, Стопанска история, Основи на счето.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Бакалавър - ВУЗФ
Магистър - ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Обучението в степен „Бакалавър” се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по специалностите:

  • Финанси
  • Застраховане и осигуряване
  • Бизнес мениджмънт
  • Маркетинг
  • Бизнес информатика
  • Счетоводство и контрол
  • Финансов мениджмънт и маркетинг (на англ. език, редовна и задочна форма на обучение)

Обучението в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” е с продължителност четири години (осем семестъра). То завършва с държавен изпит, след което студентът придобива професионална квалификация „Икономист”.

В учебните планове на всички специалности са включени следните базови учебни дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Математика, Статистика, Иконометрия, Информатика, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Основи на правото, Стопанска история, Основи на счетоводството и Маркетинг.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ и КУРСОВИ РАБОТИ ЗА ВУЗФ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


Бакалавърска програма - ВУЗФ >


Магистърска програма - ВУЗФ >