писане на дипломни работи, курсови и дипломни работи по поръчка, проекти дипломни работи, курсови и дипломни, поръчка на дипломни и курсови работи, сайт за дипломни работи, нбу дипломни, .

Магистърски тези (дипломни работи) специална поръчка.

Изготвяне на дипломни и курсови работи по зададена тема - Индивидуална изработка.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Какво трябва да се знае за научния ръководител?

Изборът на научен ръководител е много важен елемент и е една от първите стъпки за написване на една дипломна работа - от преподавателя зависи:

- темата, върху която ще се работи;
- съдържание и препоръчителна литература на дипломната работа;
- контролът и консултациите върху етапите на разработката (колкото повече един научен ръководител има поглед върху темата, толкова по-добре!).

Как да изберете Вашия научен ръководител?

Всеки един университет по различен начин назначава на дипломанта, научен ръководител.

Зависимост от реда и университета, може да се срещнат следните случаи:

- имате възможност за самостоятелен избор на преподавател;
- посочени конкретни теми за дипломна работа – посечен дипломен ръководител;
- самостоятелен избор на тема – одобрение на катедрен съвет, назначаване на научен ръководител;
- и др.

Когато искате да работите с конкретен преподавател - направете си една консултация с него се запознайте с възможностите точно той да е Ваш научен ръководител.