казус, казус нбу, казуси за нбу, поръчка на казуси, казус за нбу, готови казуси, курсови работи казуси, казуси по микроикономика, казуси по макроикономика, казуси по статистика, нбу, .

В случай че Ви интересува решаване на казус за НБУ сте попаднали на правилното място.

Казуси за нов български университет по всички предмети - математика, статистика, микроикономика, макроикономика и др.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Бакалавър - НБУ
Магистър - НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

 Фирмата гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !


ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казус за НБУ е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)


ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – Бакалавърска програма

Банково дело (казус)

Поръчай >

Бизнес план за инвестиции (казус)

Поръчай >

Бизнес комуникации и делови преговори (казус)

Поръчай >

Бизнес комуникации и етикет в туризма (казус)

Поръчай >

Бизнес статистика (казус)

Поръчай >

Бизнес стратегия на малката фирма (казус)

Поръчай >

Връзки с обществеността (казус)

Поръчай >

Въведение в публичната администрация (казус)

Поръчай >

Външноикономическа дейност на фирмата (казус)

Поръчай >

Данъчно облагане. Застраховане (казус)

Поръчай >

Екология и природознание в туризма (казус)

Поръчай >

Застраховане на малки и средни фирми (казус)

Поръчай >

Защита на интелектуалната собственост (казус)

Поръчай >

Икономика за мениджъри (казус)

Поръчай >

Икономика на малкото и средно предприятие (казус)

Поръчай >

Икономика на природоползването (казус)

Поръчай >

Икономика на труда (казус)

Поръчай >

Икономика на туристическата фирма (казус)

Поръчай >

Икономически структури и индустриална организация

Поръчай >

Икономически теории (казус)

Поръчай >

Индустриална организация (казус)

Поръчай >

Интелектуална собственост (казус)

Поръчай >

Информационно осигуряване в туристическата дейност

Поръчай >

Информационни системи (казус)

Поръчай >

Информационно технологии в бизнеса (казус)

Поръчай >

Логика, философия (казус)

Поръчай >

Макроикономика (казус)

Поръчай >

Макроикономически анализи (казус)

Поръчай >

Маркетинг и реклама на малка фирма (казус)

Поръчай >

Маркетинг на услугите (казус)

Поръчай >

Маркетинг на туристическия бизнес (казус)

Поръчай >

Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност

Поръчай >

Мениджмънт на туристическата фирма (казус)

Поръчай >

Международен маркетинг (казус)

Поръчай >

Международна икономика (казус)

Поръчай >

Международно междуфирмено сътрудничество (казус)

Поръчай >

Микроикономика (казус)

Поръчай >

Организационно поведение (казус)

Поръчай >

Организация на малкото предприятие(казус)

Поръчай >

Основи на екологията (казус)

Поръчай >

Основи на маркетинга (казус)

Поръчай >

Основи на правото (казус)

Поръчай >

Основи на публичното право (казус)

Поръчай >

Основи на стопанското управление (казус)

Поръчай >

Пари, банки и капиталови пазари (казус)

Поръчай >

Планиране и прогнозиране (казус)

Поръчай >

Пласментна политика (казус)

Поръчай >

Поведение на потребителя (казус)

Поръчай >

Правна защита на конкуренцията (казус)

Поръчай >

Правна култура на бизнес ръководителя (казус)

Поръчай >

Правни проблеми на малката фирма (казус)

Поръчай >

Правно регулиране на маркетинговата дейност (казус)

Поръчай >

Правно регулиране на туристическата дейност (казус)

Поръчай >

Практикум по езикова култура (казус)

Поръчай >

Предприемачество (казус)

Поръчай >

Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомун./

Поръчай >

Приложна математика за икономисти (казус)

Поръчай >

Публична финансова администрация (казус)

Поръчай >

Пъблик рилейшънс и туристическа анимация (казус)

Поръчай >

Регионална икономика (казус)

Поръчай >

Рекламен дизайн (казус)

Поръчай >

Рекламна политика (казус)

Поръчай >

Специализирани видове туризъм (казус)

Поръчай >

Сравнителна стопанска история (казус)

Поръчай >

Стокова политика и иновационен маркетинг (казус)

Поръчай >

Стратегически мениджмънт (казус)

Поръчай >

Теория на вземане на решения (казус)

Поръчай >

Теория на счетоводството (казус)

Поръчай >

Техника на външнотърговската дейност (казус)

Поръчай >

Технология и организация на ресторантьорството (казус)

Поръчай >

Технология и организация на туристическата дейност

Поръчай >

Технология и организация на хотелиерството (казус)

Поръчай >

Търговско право (казус)

Поръчай >

Управление на информационните системи (казус)

Поръчай >

Управление на качеството (казус)

Поръчай >

Управление на маркетинговата дейност (казус)

Поръчай >

Управление на националната икономика (казус)

Поръчай >

Управление на проекти (казус)

Поръчай >

Управление на промените (казус)

Поръчай >

Управление на промените и фирмената култура (казус)

Поръчай >

Управление на смесени фирми (казус)

Поръчай >

Управление на човешките ресурси (казус)

Поръчай >

Управленски счетоводен анализ (казус)

Поръчай >

Управленско счетоводство (казус)

Поръчай >

Финансов анализ на инвестициите (казус)

Поръчай >

Финансови посредници и пазари (казус)

Поръчай >

Финансово счетоводство (казус)

Поръчай >

Финансово управление на малка фирма (казус)

Поръчай >

Ценова политика (казус)

Поръчай >

В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!